Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Firma v súčastnosti patrí medzi najväčšie dopravné spoločnosti pre export a import v oblasti Francúzska.

Nosné body fungovania nami poskytovaných prepravných služieb

Svoje služby ponúkame už od roku 1999.

Vozový park pokrývajúci celé spektrum prepravných potrieb našich klientov.

Profesionálne a jazykovo zdatný tím dispečerov s dlhoročnou praxou v organizovaní prepráv.

Okamžité spracovanie cenových ponúk na prepravu.
Variantné riešenie prepráv pre zákazníka podľa rôznych faktorov. Interný systém riadenia kvality a certifikácia ISO.
Okamžité a presné informácie o pohybe zásielky v tranzite.
24-hodinový servis a poskytovanie informácií pre expresné zásielky.
Vlastný systém zabezpečenia krízových situácií v preprave - poruchy vozidla, havárie a iné nepredvídateľné udalosti.
Vlastné účtovné oddelenie s presnou evidenciou vykonaných prepráv.
Špičkové technické zázemie firmy.
V roku 2014 firma úspešne prešla certifikáciu systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.
Vytvorili sme jedinečný systém pre zbernú službu a čiastkové dokládky.
Nadrozmerná preprava.

Prekročili sme viac ako 10 tisíc realizovaných zásielok exportu a importu.

História firmy

Image
Firma vznikla v roku 1999. Od začiatku svojho fungovania mala jasne vyprofilovaný predmet podnikania - poskytovať kvalitné a profesionálne služby v oblasti medzinárodnej prepravy so zameraním na oblasť Francúzska a okolitých štátov EÚ.

Počas prvých rokov fungovania sa všetko úsilie firmy sústredilo na vybudovanie pevných obchodných vzťahov s novými zákazníkmi a snahou vniesť do poskytovaných prepravných služieb nový rozmer kvality, nakoľko dopravný trh v tom období bol ešte značne nepriehľadný a svojím spôsobom uzavretý európskej konkurencii s mnohými administratívnymi obmedzeniami zo strany EÚ. Počas rokov 2000 až 2004 firma stabilizovala svoju pozíciu na trhu a stala sa rešpektovaným partnerom mnohých domácich aj zahraničných firiem.

Medzinárodná preprava

Image
Firma v súčastnosti patrí medzi najväčších poskytovateľov prepravných služieb pre oblasť Francúzska.

Za roky špecializácie na túto oblasť Európy sme vytvorili jedinečný systém pre zbernú službu a čiastkové dokládky. Zákazníkom vieme ponúknuť rýchle termíny doručenia priamo k ich zákazníkom, s možnosťou neustálej kontroly, kde sa ich tovar práve nachádza. Dlhodobo budujeme a prispôsobujeme vozový park práve týmto potrebám, tak aby sme boli schopný prepraviť všetky zásielky ekonomickým a bezpečným spôsobom až na miesto ich určenia. Veľká variabilita vozového parku umožňuje ponúknuť zákazníkovi ideálne riešenie pre jeho prepravné potreby, od klasickej dokládky až po expresnú prepravu.

Nadrozmerná preprava