Certifikáty

Počas nášho 22-ročného pôsobenia neustále dbáme na špičkovú kvalitu nami poskytovaných služieb. Systematicky budujeme a zdokonaľujeme vlastný, moderný a progresívny systém riadenia firmy založený na nasledovných princípoch:
  • Poskytovanie komplexných prepravných služieb v najvyššej kvalite a v súlade s požiadavkami zákazníkov.
  • Maximálna orientácia na zákazníka v celom procese fungovania spoločnosti.
  • Kontinuálne zlepšovanie poskytovaných služieb a systému riadenia kvality je neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry.
  • Vytváranie motivačného prostredia so systematickým vzdelávaním a odborným napredovaním všetkých zamestnancov.
  • Najvyššou prioritou v spoločnosti je dosiahnutie optimálnej spokojnosti zákazníka.
  • V roku 2014 firma úspešne prešla certifikáciu systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.